پرسش های متداول | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

پرسش های متداول

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 26 خرداد 1400

از پلاک نصب شده بمنظور شناسایی هر چه بهتر ملک و کنتور، مراقبت نمایید.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

کنتور جهت قرائت می بایست در معرض دید و در دسترس باشد لیکن در ماههای سرد می بایست جهت ممانعت از یخ زدگی و قطعی جریان آب با وسایل مناسب پوشانیده و نگهداری شود..

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

هر گونه دست کاری در کنتور و اتصالات مر بوط به آن ممنوع می باشد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

مطابق با ضوابط و آئین نامه عملیاتی وزارت نیرو، استفاده همسایه یا واحد دیگر ملک از انشعاب برقرار شده تخلف محسوب گردیده و در صورت استمرار باعث قطع جریان آب و عدم ارائه خدمت می گردد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

اگر عازم مسافرت هستید لطفاً انشعاب آب خود را بطور موقت از شیر فلکه قطع نمایید.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

مسئولیت حفظ و نگهداری کنتور و  تاسیسات داخلی آب ملک صرفاً به عهده مشترک می باشد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

کلیه ماموین قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها باید دارای لباس فرم و کارت شناسائی باشند، لذا از ورود افرادی که فاقد لباس فرم و کارت شناسایی معتبر هستند به داخل اماکن جدا خودداری فرمایید.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

هر گونه تاخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب، موجب قطع جریان آب می شود ووصل مجدد آن با در یافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

قبض آب بها 30 روزه  صادر می شود . .

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

در صورتیکه بدهی قبض قبل از پرداخت نشده باشد و در قبض بعدی تجمیع گردد در این صورت به دلیل وجود بدهکاری شامل مهلت پرداخت نمی شود.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

در سایت شرکت آبفا شیراز قسمت سایر ، قسمت ثبت شکایات و پیگیری

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

اگر یک رقم کمتر وارد گردد مبلغ کمتر ی به حساب شرکت واریز می گردد و مانده بدهی در قبض بعدی درج می گردد.

اگر یک رقم بیشتر وارد شود مبلغ واریزی از مبلغ صورتحساب بیشتر شده و مبلغ اضافه پرداختی در حساب بستانکاری مشترک منظور می گردد. در صورتی که مشترک درخواست اخذ مبلغ اضافه پرداختی را داشته باشد می بایست به منطقه مربوطه مراجعه و درخواست استرداد وجه نماید.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

چنانچه شناسه قبض اشتباه ثبت شده باشد می بایست از طریق یکی از درگاههای اینترنتی بانک ، شناسه قبض اشتباه وارد شود تا مقصد پرداخت (شهر و شرکت ) مشخص گردد. سپس  می بایست از طریق بانک مربوطه عودت مبلغ پیگیری گردد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

در صورتیکه بعد از مهلت پرداخت مندرج بر روی قبض مبلغ واریز گردد می بایست مجددا از طریق سایت قبض جدید اخذ گردد.

در صورتیکه در مهلت مجاز نسبت به پرداخت اقدام شده و  پس از بررسی از طریق سایت مبلغ پرداختی از میزان بدهی کسر گردیده باشد ، می بایست مراحل زیر انجام گردد:

مراجعه به بانک و اخذ پرینت حساب از زمان پرداخت تا سه روز کاری بعد ( برای اطمینان از اینکه مبلغ واریزی به حساب بازگشت نشده است)

در صورت عدم بازگشت مبلغ مذکور می بایست فرم مغایرت بانکی تکمیل و عملیات مقتضی توسط بانک انجام گردد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

میزان مصرف مشابه سال یا سالهای  قبل در دوره مورد نظر که کنتور سالم بوده است و یا متوسط مصرف مشترکین بصورت علی الحساب منظور و با تعرفه سال جاری محاسبه می گردد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

اعلام از طریق شماره تلفن 122

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

اعلام از طریق شماره تلفن 122

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

اعلام از طریق شماره تلفن 122

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

استفاده مستقیم پمپ بر روی شبکه آب ممنوع و غیر مجاز می باشد. به منظور استفاده از پمپ می بایست بعد از کنتور مخزن نصب شده و در خروجی مخزن به سمت لوله و اتصالات داخل ملک پمپ تعبیه گردد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

ابتدا ساعت 12 شب رقم کنتور را یادداشت و سپس 5 بامداد بدون استفاده از آب در این مدت مجددا رقم کنتور را یادداشت نمائید ( شیرفلکه کنتور باز و شیرهای منبع بسته باشد. ) این کار می بایست برای سه شب متوالی تکرار گردد. چنانچه رقم کنتور درساعت  5 بامداد بیشتر از رقم کنتور در ساعت 12 شب باشد نشان دهنده نشتی در لوله های داخل ساختمان می باشد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

اعلام از طریق شماره تلفن 122

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

طبق تعرفه  های ابلاغی وزارت نیرو در صورتیکه مصرف مشترک افزایش یابد به تبع آن هزینه آب مصرفی افزایش خواهد یافت جهت راهنمایی می توان به سایت شرکت آبفا شیراز قسمت سایر ، ماشین حساب قبض و نیز قسمت سایر، قسمت قوانین و مقررات، قسمت تعرفه آب و فاضلاب مراجعه نمود.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

سایر خدمات غیر حضوری قابل دریافت از طریق سامانه پیامکی 30004945 به شرح ذیل می باشد:

الف) دریافت آخرین بدهی مشترک با ارسال " 1-شناسه قبض 13 رقمی "

ب) اطلاع از مبلغ صورتحساب آب با ارسال " 2-شناسه قبض-رقم کنتور "

ج) اعلام و ثبت شماره مصرف کنتور به صورت خود اظهاری با ارسال " 3-شناسه قبض-رقم کنتور ".

همچنین مشترکین محترم از طریق سامانه 1522 می توانند از آخرین بدهی صورتحساب آب مصرفی خود مطلع و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

 با توجه به حذف قبوض کاغذی آب در آینده نزدیک، مشترکین می بایست شناسه قبض آب ملک و شماره تلفن همراه خود را از طریق یکی از روش های ذیل در سیستم خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز ثبت تا قبوض الکترونیکی به شماره تلفن همراه آنها ارسال گردد.

  • ارسال شناسه قبض آب بوسیله پیامک به سامانه 30004945 جهت ثبت تلفن همراه.
  • مراجعه به سایت شرکت به آدرس https://moshtarak.abfa-shiraz.ir و ثبت شناسه قبض آب، تلفن همراه و کد پستی از طریق پیوند " ثبت شماره موبایل جهت دریافت پیامکی قبوض".
  • برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت به سامانه 1522 و ثبت شناسه قبض آب، تلفن همراه و کد پستی.
نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

- پرداخت قبوض از طريق برقراري ارتباط با سامانه تلفني 1522 و با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب

-پرداخت آنلاین از طریق میز خدمت الکترونیک شرکت آب و فاضلاب شیراز، خدمت مشاهده قبض

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

زيرا پاسخ استعلام هنگامي به متقاضي ارائه مي گردد كه كليه بدهي هاي خود را به سازمان مربوطه پرداخت نموده باشد، لذا اخذ استعلام توسط شركت آبفا جهت املاك متقاضيان از سازمانهاي سطح شهر امكانپذير نبوده و متقاضي بايستي جهت تسويه حساب، شخصاً مراجعه نمايد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا
هيئت مديره رسمي اينگونه از مجتمع ها بايستي بصورت مكتوب يك نفر نماينده را به شركت آبفا معرفي نموده و نامبرده با مراجعه به سامانه الكترونيك امور مشتركين آبفا ( http://moshtarak.abfa-shiraz.ir ) يا مراجعه به دفاتر پستي و پيشخوان و يا از طريق ميز خدمت مستقر در مناطق پنجگانه آبفا، اقدام به دريافت و تكميل فرمهاي مربوطه نمايد. پس از انجام مراحل اداري و پرداخت هزينه هاي اعلامي، كنتورهاي زيرمجموعه قرائت و قبوض مجزا صادر مي گردد.
نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

هر يك از مدارك مورد نياز را در فايلي جداگانه، با وضوح تصوير 150dpiو بصورت256 رنگ يا Grayscale،اسكن نموده و در پايان مراحل ثبت نام، در فرم مربوطه و دقيقاً در مكان مشخص شده اضافه نماييد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

جتمع ها به دو صورت داراي كنتور مي باشند :

الف) فقط داراي يك كنتور حجمي بوده و فاقد كنتور فرعي مي باشند

ب) داراي يك كنتور حجمي و چندين كنتور فرعي مي باشند

درخصوص مورد (ب) چون مبناي محاسبه كل مصرف مجتمع، كنتور حجمي (اصلي مادر ) بوده و معمولاً ارقام نشان دهنده مصارف آن از مجموع مصارف كنتورهاي فرعي بدليل خرابي كنتور هاي مذكور و يا نشتي لوله و اتصالات در محوطه مجتمع بيشتر مي باشد لذا اختلاف مصرف كنتور حجمي و مجموع مصارف كنتورهاي فرعي را اصطلاحاً مصرف اشتراكي مي نامند.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

- طبق ابلاغيه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور معافيتهاي حق انشعاب و آب بها در بخش قوانین و مقررات تارنما درج گردیده است.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

ظرفيت قراردادي تنها درخصوص انشعاب هاي غيرخانگي منظور مي گردد و طبق تعريف مندرج در بند 1-19-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو، عبارت است از حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد برحسب مترمكعب در ماه مي باشد كه براساس درخواست متقاضي يا مشترك و درصورت وجود امكانات فني براي شركت در چارچوب ضوابط تعيين مي گردد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا
طبق بند 32-4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو، در صورت تغيير كاربري و يا تخريب ملك، مشترك بايد از طريق سامانه الكترونيك امور مشتركين آبفا ( http://moshtarak.abfa-shiraz.ir ) يا مراجعه به دفاتر پستي و پيشخوان و يا از طريق ميز خدمت مستقر در مناطق پنجگانه آبفا اقدام و اطلاعات مورد نياز را ارائه و فرمهاي مربوطه را تكميل نمايد.
نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

مشترك بايستي ضمن تهيه استشهاد محلي با مراجعه به منطقه مربوطه و اثبات ادعاي خود، كنتور و لوازم مورد نياز را تهيه نمايد تا پس از ثبت اطلاعات كنتور جديد در سيستم، نسبت به نصب آن توسط شركت اقدام گردد. 

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

درصورتيكه پس از باز نمودن شير آب، شماره انداز كنتور بدون حركت باشد و يا اينكه مصرف ثبت شده در قبض آب خيلي كمتر يا خيلي بيشتر از مصرف معمول بود بايستي از طريق سامانه الكترونيك امور مشتركين آبفا ( http://moshtarak.abfa-shiraz.ir ) يا مراجعه به دفاتر پستي و پيشخوان و يا از طريق ميز خدمت مستقر در مناطق پنجگانه آبفا درخصوص تست وسايل اندازه گيري اقدام نمائيد.

ضمناً مي توانيد قبل از اقدام فوق، با تست كنتور ملك خود بوسيله ظروفي با حجم معين ازخراب يا سالم بودن كنتور ملك خود اطمينان نسبي حاصل نمائيد ( به شرط بسته بودن كليه شيرهاي آب ملك، ابتدا شماره كنتور را يادداشت سپس يك ظرف 20 يا 40 ليتري را پر از آب نموده و مجدداً شماره كنتور را يادداشت نمائيد اگر اختلاف دو عدد مشاهده شده با حجم آب ظرف يكسان نبود احتمال خرابي كنتور وجود دارد)

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

طبق بند 1-23-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو ، داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا

- محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب در كاربريهاي خانگي بر اساس قرار گرفتن ملك در مناطق 9 گانه شهرداري و در كاربريهاي غير خانگي بر اساس ظرفيت قراردادي محاسبه شده طبق مقررات وزارت نيرو و اعلام شده توسط متقاضي مي باشد.

نویسنده: 
زهرا ایزدی نیا