اطلاعیه ها | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اطلاعیه ها

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 30 دى 1399

به علـت تعميرات بر خط انتقال آبرساني از سد درودزن به شيراز توسط شركت سهامي آب منطقه اي فارس  از ساعــت 4 بامداد تا     20روز یکشنبه  99/10/21  در مناطــق: اكبرآباد، ركن آباد، زيبا شهر، آب زنگی، شهرک سعدی، كوي گلشن، خیابان جام جم، تپه تلویزیون، میدان گاز، خیابان انقلاب، خیابان ملاصدرا،  بلوار سیبویه، شهرك‌هاي احمدآباد، فرهنگيان، جانبازان پشت باغ جنت، فرهنگیان عشایری، رضوان، بهاران، بلوار نارنج، کمربندی حد فاصل پشت بلوار ميثم شمالي تا 20 متری امام خمینی، بلوار رحمت، شهرک جواديه، دینکان، بلوار معالي آباد، گلدشت معالي آباد، بلوار ميرزاي شيرازي حد فاصل میدان صنایع تا چهارراه معالي آباد، شهرك صدا و سيما، شهرك عرفان، شهرك باهنر، خيابان ميرزای شيرازي شرقي، خیابان قصرالدشت حدفاصل میدان قصر الدشت تا چهار راه زرگری، خیابان ایمان شمالی، بلوار فرهنگ شهر، شهركهاي سجاديه سيمان، والفجر، مهدیه، محمدیه سیمان، امیر کبیر، آزادگان والفجر، کوی جماران سیمان، بلوار امیر کبیر حد فاصل پلیس راه تا خیابان قالیشویی، و تمامي فرعي‌هاي مربوطه با قطع موقت و يا افت فشار آب روبروخواهند شد.     

چهارشنبه 17 دى 1399
چهارشنبه 17 دى 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 6  صبح  تا 16 روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 16/ 10/ 99 و 17/ 10 /99 در مناطق: شهرک گلستان فاز2و3، بلوار دهخدا حدفاصل بلوار غدیر شمالی تا خیابان آبشار، بلوار علامه امینی حدفاصل میدان غدیر تا خیابان ابشار، خیابان آبشار، بلوار سنگی، خیابان‌های گلزار، سحر، بامداد، یاسمن، شهید زارعی، گلرز، بلوار صبا و مجتمع مسکونی سروناز (توسعه عمران) و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

دوشنبه 15 دى 1399

به علت تعمیرات از ساعت  6 صبح  تا 18 روز سه شنبه شنبه مورخ 09/ 10/ 99 در مناطق: شهرک  قصر قمشه و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 06 دى 1399

به علت تعمیرات از ساعت  6 صبح  تا 18 روز دو  شنبه مورخ 08/ 10/ 99 در مناطق: شهرک  گویم  و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 06 دى 1399

به علت تعمیرات از ساعت  6 صبح  تا 18 روز یک  شنبه مورخ 07/ 10/ 99 در مناطق: شهرک جوادیه و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 06 دى 1399

به علت تعمیرات از ساعت  4 صبح  تا 16 روز دو شنبه مورخ 03/ 10/ 99 در مناطق: بلوار  معالی آباد ، آپارتمانهای فرانسوی ساز  ، پشت شهرداری منطقه  6 و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 29 آذر 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 4 صبح  تا 16 روز سه شنبه  مورخ 02/ 10/ 99 در مناطق گلدشت معالی آباد، آپارتمانهای فرانسوی ساز ، خیابان لادن حد فاصل روبروی بانک ملی تا بانک تجارت و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 29 آذر 1399

به علت تعمیرات از ساعت 4 صبح  تا 16 روز دو شنبه مورخ 01/ 10/ 99 در مناطق: بلوار  معالی آباد ، آپارتمانهای فرانسوی ساز  ، حد فاصل پارک ملت تا میدان احسان و پشت دانشکده معماری و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 29 آذر 1399

به علت تعمیرات از ساعت 9 تا 14 روز چهارشنبه مورخ 26/ 09/ 99 در مناطق: فاز یک صدرا- توسعه غربی و خیابان کوهسار  ضلع شمالی و جنوبی و همچنین بلوار پاسارگاد حد فاصل خیابان پارس تا خیابان زاگرس ضلع شمالی بلوار زاگرس و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 22 آذر 1399

به علت تعمیرات از ساعت 9 تا 17 روز شنبه مورخ 29/ 09/ 99 در مناطق: صدرا فاز 2 ، بلوار شهید دوران ، اراضی نیروی انتظامی و خیابان مطهر نیا و اراضی علوم پزشکی و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 22 آذر 1399

به علت تعمیرات از ساعت 9 تا 21 روز چهارشنبه مورخ 19/ 09/ 99 در مناطق: خیابان مشیر فاطمی ، لطفعلی خان زند و کریمخان زند و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

سه شنبه 18 آذر 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 9 صبح تا 21 روز دوشنبه  مورخ 17/ 09/ 99 در مناطق:  خیابان مشیر فاطمی ، لطفعلی خان زند  و کریمخان زند و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

شنبه 15 آذر 1399

به اطلاع کلیه شهروندان می رساند بر اساس اعلام شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ،با توجه به نشتی ایجاد شده در خط اصلی(42 اینچ )آبرسانی از سد درود زن به شیراز و نیاز اضطراری به تعمیر،جریان آب این خط به مدت 16 ساعت از روز  سه شنبه مورخ 99/9/04از ساعــت8 صبح  در مناطــق: اكبرآباد، ركن آباد، زيبا شهر، آب زنگی، شهرک سعدی، كوي گلشن، خیابان جام جم، تپه تلویزیون، میدان گاز، خیابان انقلاب، خیابان ملاصدرا،  بلوار سیبویه، شهرك‌هاي احمدآباد، فرهنگيان، جانبازان پشت باغ جنت، فرهنگیان عشایری، رضوان، بهاران، بلوار نارنج، کمربندی حد فاصل پشت بلوار ميثم شمالي تا 20 متری امام خمینی، بلوار رحمت، شهرک جواديه، دینکان، بلوار معالي آباد، گلدشت معالي آباد، بلوار ميرزاي شيرازي حد فاصل میدان صنایع تا چهارراه معالي آباد، شهرك صدا و سيما، شهرك عرفان، شهرك باهنر، خيابان ميرزای شيرازي شرقي، خیابان قصرالدشت حدفاصل میدان قصر الدشت تا چهار راه زرگری، خیابان ایمان شمالی، بلوار فرهنگ شهر، شهركهاي سجاديه سيمان، والفجر، مهدیه، محمدیه سیمان، امیر کبیر، آزادگان والفجر، کوی جماران سیمان، بلوار امیر کبیر حد فاصل پلیس راه تا خیابان قالیشویی،شهرک پردیس و تمامي فرعي‌هاي مربوطه با قطع موقت و يا افت فشار آب روبرو خواهند شد.

دوشنبه 03 آذر 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 9 تا 21 روز چهارشنبه  مورخ 05/ 09/ 99 در مناطق: بلوار جمهوری خیابان کوهستان و کوهسار، و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

دوشنبه 03 آذر 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 9 تا 14 روز سهشنبه  مورخ 27/ 08/ 99 در مناطق: شهر جدید صدرا، فاز 2، بلوار تعاون، بلوار جهاد، بلوار ارتش، و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

يكشنبه 25 آبان 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 9 تا 17 روز یکشنبه مورخ 11/ 08/ 99 در مناطق: در مسیر قطار شهری میدان امام حسین (خیابان مشیر فاطمی،خیابان کریم خان زند )و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

چهارشنبه 07 آبان 1399

به علت تعمیرات از ساعت 9 تا 18 روزچهار شنبه مورخ 16/ 07/ 99 در مناطق: کل شهرک جوادیه و فرعی های منشعب ازآن، محدوده مذکورشامل قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.


سه شنبه 15 مهر 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 9 تا 14 روز شنبه  مورخ 19/ 07/ 99 در مناطق: شهر جدید صدرا(فاز یک)، بلوار دهخدا ، بلوار دوستی ، بلوار فردوسی و فرعی های منشعب از آن محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

سه شنبه 15 مهر 1399

به علت  تعمیرات از ساعت 7 تا 22روز یکشنبه مورخ 06/ 07/ 99 در مناطق: بلوارعدالت جنوبی ، بلوار تندگویان ، بلوار دولت، ضلع شمالی و جنوبی ،بلوار رحمت از چهارراه زندان تا میدان کوزه گری ،سپاه شمالی ،سپاه جنوبی، خیابان فکوری ،پانصد دستگاه ارتش ،بلوار احمدی جنوبی ،خیابان مسلم ،بنی هاشمی،بیست متری صاحب الزمان، بیست متری امام حسین ،خیابان استعجاب،خیابان لشکری، بلوار عاشورا ،خیابان نواب صفوی،خیابان گلزار،ابوذر غفاری،14 متری کارگران و شهرک مطهری و فرعی های منشعب از آن، محدوده مذکور با قطع آب و افت فشار آب روبرو خواهند شد.

پنجشنبه 03 مهر 1399