عملیات اسکن پرونده های مشترکین منطقه چهار آبفا شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملیات اسکن پرونده های مشترکین منطقه چهار آبفا شیراز

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 25 خرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز8786/413 1399/03/251399/03/251399/04/141399/04/141399/04/14مناقصه1 000 000ريالروزنامه نیم نگاهجاریامور خدماتی
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی