خرید 4416 متر لوله 28 و 24 اینچی فولادی با پوشش داخل و خارج | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 4416 متر لوله 28 و 24 اینچی فولادی با پوشش داخل و خارج

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 25 خرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز۲۰۹۹۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۵ 1399/03/241399/03/241399/04/011399/04/141399/04/15مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرعمرانیامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی