خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور 700 کاوا و 450کاوا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور 700 کاوا و 450کاوا

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 19 مرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هابهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز17271/413 مورخ 13/05/99 1399/05/191399/05/191399/05/251399/06/101399/06/10600 000ريالروزنامه خبرجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
نویسنده: 
ندا فرجی