خرید 29992 متر لوله پلی‌اتیلن تکجداره آبـی80 PEدر سایزهای مختلف | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 29992 متر لوله پلی‌اتیلن تکجداره آبـی80 PEدر سایزهای مختلف

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 19 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز17629/413 1399/06/191399/06/191399/06/251399/07/081399/07/09مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی