خرید 29992 متر لوله پلی‌اتیلن تکجداره آبـی80 PEدر سایزهای مختلف | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 29992 متر لوله پلی‌اتیلن تکجداره آبـی80 PEدر سایزهای مختلف

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 20 مرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز17629/4131399/05/201399/05/201399/05/261399/06/101399/06/11مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی