خرید 1350 متر لوله بتنی به قطر 1000 م م | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 1350 متر لوله بتنی به قطر 1000 م م

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 05 آبان 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز30626/4131399/08/051399/08/051399/08/101399/08/251399/08/26مناقصه600 000ريالسایر روزنامه هاجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی