خريد10000 دستگاه كنتور آب سايز 2/1 اينچ مولتی جت نيمه خشك | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خريد10000 دستگاه كنتور آب سايز 2/1 اينچ مولتی جت نيمه خشك

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 23 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز22320/414 1399/06/221399/06/221399/06/301399/07/141399/07/15مناقصهسایر روزنامه هاجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی