خريد 26720 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خريد 26720 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف

آخرین بروز رسانی: شنبه 11 مرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز2620/414 1399/05/111399/05/111399/05/141399/05/281399/05/29مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی