تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای (سخت افزار و نرم افزاری) شرکت آب و فاضلاب شیراز در محدوده شهر شیراز و شهر صدرا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای (سخت افزار و نرم افزاری) شرکت آب و فاضلاب شیراز در محدوده شهر شیراز و شهر صدرا

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 26 مرداد 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز18234/413 1399/05/261399/05/261399/06/011399/06/161399/06/17مناقصه5 020 000ريالروزنامه خبرجاریسایر امور
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
4608856359
نویسنده: 
ندا فرجی