انجام امور حفاظت فیزیکی ،تأسیساتی ، بهره برداری از تجهیزات ، حمل و نقل و امور دفتری توسط نیروهای مجرب | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

انجام امور حفاظت فیزیکی ،تأسیساتی ، بهره برداری از تجهیزات ، حمل و نقل و امور دفتری توسط نیروهای مجرب

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 08 تير 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز6697/413 1399/04/081399/04/081399/04/111399/04/251399/04/28مناقصه1 000 000ريالروزنامه نیم نگاهجاریامور خدماتی
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی