اجرای 5 کیلومتر تعویض شبکه آب به همراه 390 فقره انشعاب در محدوده غرب شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 5 کیلومتر تعویض شبکه آب به همراه 390 فقره انشعاب در محدوده غرب شیراز

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 07 مهر 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز19970/4131399/07/071399/07/071399/07/131399/07/281399/07/29مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
نویسنده: 
ندا فرجی