اجرای 5 کیلومتر تعویض شبکه آب به همراه 390 فقره انشعاب در محدوده غرب شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 5 کیلومتر تعویض شبکه آب به همراه 390 فقره انشعاب در محدوده غرب شیراز

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 04 شهريور 1399

 

آگهي مناقصه عمومي به شماره  19970 /414  مورخ 29/05/99

 

        شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه اجرای 5 کیلومتر تعویض شبکه آب به همراه 390 فقره انشعاب در محدوده غرب شیراز را براساس فهارس‌بهاء ابنيه و خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب سال1399سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح زير به شركت‌ها وپيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1-  محل اجرا :  محدوده غرب شيراز

2 مدت اجرا : 8 (هشت) ماه.

3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز- بلوار آیت ا... ربانی- بین کوچه 17 و 15- اداره مرکزي شركت آب و فاضلاب شيراز- دبيرخانه شرکت تلفن: 8-2281156-0713

4 برآورد اوليه : 267 929 026 16 ريال

5-تاريخ شروع فروش اسناد: 04/06/99

6 تاريخ نهائي فروش اسناد مناقصه تا ساعت 14 روز سه‌شنبه مورخ 11/06/99  

7 تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر تا ساعت 14 روز سهشنبه مورخ 25/06/99

8- تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 26/06/99 در محل سالن کنفرانس شرکت

9-به مداركي كه فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مداركي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مناقصه به صورت يك مرحله‌اي با ارزيابي‌كيفي برگزار واعتبار آن از محل بودجه جاری شرکت مي‌باشد.

11-دستگاه نظارت: اعلام می‌گردد

12-اعتبار پیشنهادها: سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

13- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 000 000 571 ريال

14- قيمت اسناد: 000 000 1ريال واريز به حساب شماره 0105699022004 بانك ملي‌مركزي بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز.

15- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي -واريز نقدي به حساب شركت آب و فاضلاب شيراز- چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضلاب شيراز-مسدودي مطالبات مناقصه‌گر در صورت وجود مطالبات از شركت آب و فاضلاب شيراز

16- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

17- این آگهی دو نوبت در روزنامه خبر جنوب منتشر می‌شود.

متقاضيان مي‌توانند قبل از خريد اسناد و شركت در مناقصه از طريق سايت‌هاي زير اطلاعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابي نموده و چنانچه امتياز مناسبي در خودارزيابي كسب مي‌نمايند، اسناد را خريداري كنند.

وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهي مناقصه     http.//www,nww.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir   مي‌باشد.

شرکتها و پيمانکاراني که داراي رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه کشور در پايه 5 يا بالاتر رشته آب و گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني معتبر صادره از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و مايل به شرکت در مناقصه ميباشند ميتوانند با اعلام آمادگي کتبي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كليه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل دهند.

http://iets.mporg.ir

 

                                                                                           شرکت آب وفاضلاب شيراز

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز19970 /414 1399/06/041399/06/041399/06/041399/06/251399/06/26مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
نویسنده: 
ندا فرجی