اجرای 15 کیلومتر توسعه و تعویض شبکه آب و خط انتقال به همراه 700 فقره انشعاب در مناطق غربی شیراز | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای 15 کیلومتر توسعه و تعویض شبکه آب و خط انتقال به همراه 700 فقره انشعاب در مناطق غربی شیراز

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 10 شهريور 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز21121/413 1399/06/101399/06/101399/06/151399/06/311399/07/01مناقصهروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
برآورد اوليه: 
44332971059
نویسنده: 
ندا فرجی