اجرای خط انتقال پساب فاضلاب تصفیه‌خانه شرق صدرا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای خط انتقال پساب فاضلاب تصفیه‌خانه شرق صدرا

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 11 آبان 1399
شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانبهای اسنادروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز31121/4131399/08/121399/08/121399/08/181399/09/031399/09/04مناقصه1 000 000ريالروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
26111120892
نویسنده: 
ندا فرجی