لیست فراخوان / مناقصه / مزایده ها | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

لیست فراخوان / مناقصه / مزایده ها

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 03 مرداد 1400
عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده
واگذاري عمليات حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب انشعاب آب دراقطار مختلف به صورت پراکنده در محدوده منطقه دو 16479/414 مناقصه 1389/07/07 نمایش
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله مهدی آباد ( کتس بس ) 21068/414 مناقصه 1389/07/03 نمایش
مزایده عمومي 15.5 هکتار زمین متعلق به خود را جهت کشت 20551/414 مزایده 1389/06/31 نمایش
عمليات حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب تعداد 1400 فقره انشعاب فاضلاب و اجرای 200 متر لوله گذاری 200 م .م ته خط و اجرای clean out و نصب سیفون 20424/414 مناقصه 1389/06/28 نمایش
حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب تعداد 600 فقره انشعاب فاضلاب و اجرای 200 متر لوله گذاری 200 م .م ته خط و اجرای clean out به صورت پراکنده در محدوده منطقه3 20423/414 مناقصه 1389/06/28 نمایش
حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب انشعاب آب دراقطار مختلف به صورت پراکنده در محدوده منطقه سه وشهر صدرا 18203/414 مناقصه 1389/06/11 نمایش
عمليات حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب انشعاب آب دراقطار مختلف به صورت پراکنده در محدوده منطقه چهار 18186/414 مناقصه 1389/06/11 نمایش
عمليات پیگیری و وصول مطالبات مناطق 2و 4 17740/414 مناقصه 1389/06/04 نمایش
عمليات حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب انشعاب آب دراقطار مختلف به صورت پراکنده در محدوده منطقه یک 17785/414 مناقصه 1389/06/04 نمایش
عمليات حفاری ، لوله گذاری ، مرمت و نصب انشعاب آب دراقطار مختلف به صورت پراکنده در محدوده منطقه دو 16479/414 مناقصه 1389/05/27 نمایش