لیست فراخوان / مناقصه / مزایده ها | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

لیست فراخوان / مناقصه / مزایده ها

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 03 مرداد 1400
عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده
خرید قطعات بتني به ابعاد مختلف 26551/414 مناقصه 1389/08/20 نمایش
عمليات تعويض كنتورهاي معيوب مناطق 2و 3 و4 26319/414 مناقصه 1389/08/19 نمایش
واگذاري عمليات بهره برداري و نگهداري شبكه وانشعابات فاضلاب شهر شيراز و شهر صدرا 26337/414 مناقصه 1389/08/19 نمایش
احداث ايستگاه پمپاژ شماره 1 و 2 شرق صدرا 26361/414 ارزیابی کیفی 1389/08/19 نمایش
عمليات احداث مخزن 3 هزار متر مكعبي پرديس صدرا 26358/414 ارزیابی کیفی 1389/08/17 نمایش
عمليات قطع شبکه های قدیم آب و اتصال به شبکه جدید و نصب انشعاب 25561/414 مناقصه 1389/08/13 نمایش
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بخشي از ناحيه G-2 ( بلوار زرهي ،‌سرباز، انصار 25798/414 مناقصه 1389/08/13 نمایش
مخازن350 متر مكعبي شماره 1و2 شرق صدرا 25292/414 ارزیابی کیفی 1389/08/09 نمایش
اجرای خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ چوگیا تا مخزن 3000 متر مکعبی 25110/414 ارزیابی کیفی 1389/08/09 نمایش
مجدد ** عمليات خط انتقال آب دانشگاه آزاد تا مخزن5000متر مكعبي صدرا 24102/414 ارزیابی کیفی 1389/08/08 نمایش