در مسابقات مجازی آمادگی جسمانی قهرمانی کشور تیم منتخب فارس نایب‌قهرمان شد.