برگزاری جلسه هم اندیشی ائمه جماعات و رابطین فرهنگی در آبفا شیراز