کسب مقام سوم تیم مسابقات بدمینتون هیئت ورزش صنعت آب و برق فارس با حضور بانوان آبفا شیراز