برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در آبفا شیراز