بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان آبفا شیراز از مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و تکنولوژی دانشگاه شیراز