بازدید استاندار فارس و فرماندار شیراز از تصفیه‌خانه فاضلاب شماره 2 شیراز