برگزاری آیین تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آبفا شیراز