آبفا شیراز موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه، هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان شد