مسابقات فوتبال روي ميز دو نفره آقایان شركت آبفا شيراز بمناسبت گرامیداشت دهه فجر