تیم دو و میدانی صنعت آب و برق فارس مقام اول امدادی 4 در 100 را از آن خود کرد.