استاندار فارس: شیراز در زمینه احداث تصفیه خانه فاضلاب در بین کلانشهر های ایران پیشتاز است