حضور پر شور کارکنان شرکت آب و فاضلاب شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس