همایش بصیر3 ویژه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور به میزبانی آبفا شیراز برگزار شد