انعقاد تفاهم نامه مشترک آبفا شیراز با دانشگاه تربیت معلم و فرهنگیان