برگزاری مسابقات دارت برادران شركت آبفا شيراز بمناسبت دهه مبارك فجر