برگزاری مسابقات دارت خواهران آبفا شیراز در دهه فجر