برگزاری مسابقات دو و ميداني برادران آبفا شيراز به مناسيت گراميداشت دهه مبارك فجر