شرکت آب و فاضلاب شيراز سي وهفتمین بهار فجر را جشن گرفت