در مراسمي با حضور مديران و معاونين از خانواده شهدا شركت آب و فاضلاب شيراز تجليل شد.