آبفا شیراز در همایش مسئولان امور فرهنگی و دینی شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشورموفق به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه شد