گزارش عملكرد كتابخانه | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

گزارش عملكرد كتابخانه

آخرین بروز رسانی: شنبه 01 خرداد 1400


تعداد تازه هاي كتاب وارد شده به مجموعه كتابخانه در سال 1399 دوازده جلد است که پنج جلد از این مجموعه با

موضوع آب و فاضلاب می باشد.

عملکرد کتابخانه آبفا شیراز در سال 1398

عملکرد یکساله کتابخانه آب و فاضلاب شیراز در سال 1399

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز, کتابخانه, عملکرد