گزارش عملكرد كتابخانه | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

گزارش عملكرد كتابخانه

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 28 مهر 1399

تازه های کتاب
کتاب های تخصصی آب و فاضلاب
ردیفعنوانمولف
1کیفیت آب : مبانی و محاسباتامیر تائبی
2مبانی و اصول طراحی لاگون های هوادهیحسین ابوتراب
3الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلابمهدی اسدی
4سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست)HSE ( در تاسیسات و تصفیه خانه های آب و فاضلابمینا رضایی
5راهنمای مدیریت فاضلاب در مناطق روستایی چینپیتر اچ.هاس
6مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی در ایرانداریوش مختاری
7تصفیه و دفع لجن فاضلابکلورسون آندرئولی
8راهنمای صدور تاییدیه فعالیت برای بهره برداران آبمختار مهدوی
9پژوهشی در آب انبارهای شهر یزدحسین مسرت
10نقش فرآیندهای تصفیه فاضلاب و لجن در حذف ترکیبات مختل کننده غدد درون ریزجیسن دبلیو.بریکت
11حیات اسرارآمیز آبماسارو ایموتو
12اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد،لخته سازی و جذب در تصفیه آبمختار مهدوی
13از گهواره تا گهواره:مدیریت سبز و محیط زیست پایدارویلیام مک دوناتعداد تازه هاي كتاب وارد شده به مجموعه كتابخانه در سال 1398 چهل و شش جلد است که سیزده جلد از این مجموعه با موضوع آب و فاضلاب

می باشد.

عملکرد کتابخانه آبفا شیراز در سال 1398

عملکرد یکساله کتابخانه آب و فاضلاب شیراز در سال 1398

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز, کتابخانه, عملکرد