قوانین | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

قوانین

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 18 آذر 1399

قانون تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب

(حجم فایل 106 کیلو بایت با فرمت TIFتاریخ سند 16-10-69)

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب شیراز

(حجم فایل 351 کیلو بایت با فرمت PDF تاریخ 01-07-76)

معافیت های قبوض آب بهاء و خدمات فروش انشعاب آب و فاضلاب

(حجم فایل 728 کیلو بایت با فرمت  PDFتاریخ 27-12-97 و 24-02-98)

تبصره 3 آب و فاضلاب شیراز و صدرا از سال 1398

(حجم فایل 84.9 کیلو بایت با فرمت PDF تاریخ سال 1398(

هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب

(حجم فایل 391 کیلو بایت با فرمت PDF تاریخ 01-01-1399)

تعرفه آب و فاضلاب سال 1399

(حجم فایل 45.9 کیلو بایت با فرمت PDF تاریخ سال 01-10-1399)

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

(حجم فایل 48.3 کیلو بایت با فرمت PDF تاریخ سال 03-04-59)

مجموعه قوانين

(حجم فایل 218 کیلو بایت با فرمتTIF  تاریخ 16-10-69)

قانون توزيع عادلانه آب

(حجم فایل 27.6 کیلو بایت با فرمت TIF تاریخ 10-01-58)

آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

(حجم فایل 11.6 کیلو بایت با فرمت TIF تاریخ 10-01-58)

قانون مجازات اخلال کنندگان درتاسيسات آب وبرق وگاز ومخابرات

(حجم فایل 13.9 کیلو بایت با فرمت TIF تاریخ 16-10-69)

قانون مجازاتهاي بازدارنده

(حجم فایل 21 کیلو بایت با فرمت TIF تاریخ 08-05-76(

قانون ايجاد تسهيلات براي طرحهاي فاضلاب وبازسازي شبکه آب شهري

(حجم فایل 35.4 کیلو بایت با فرمت  TIFتاریخ 01-08-76)

آیین نامه انتخاب خدمات مشاور

(حجم فایل 440 کیلو بایت با فرمت PDF تاریخ 01-10-86)

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

(حجم فایل 150 کیلو بایت با فرمت TIF تاریخ 09-11-95)

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
قوانین,بخشنامه ها,آبفا شیراز,آئین نامه