فعالیت های دفتر کنترل کیفیت و آزمایشگاه | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

فعالیت های دفتر کنترل کیفیت و آزمایشگاه

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 23 فروردين 1400

آزمايشگاه شرکت آب و فاضلاب شيرازبا سابقه ای نزدیک به نیم قرن  به عنوان يكي از كارآمدترين آزمایشگاه ها ، مرجع وزارت نیرو در جنوب کشور وآزمایشگاه معتمد محیط زیست استان فارس جهت ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه های زیر بر روی نمونه های آب و پساب فعالیت دارد :

1.     فيزيکي و شيميايي

2.     فلزات سنگين

3.     سموم و مواد آلی

4.     باکتريولوژي و بيولوژي

این آزمایشگاه به منظور اطمینان از درستی نتایج و ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت ، به کارگیری رویه های حرفه ای مناسب ، روش های استاندارد ملی و بین المللی به مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده است:

1.     ارائه خدمات با کيفيت و مطلوب به مشتريان، از طريق آموزش پرسنل و بکارگيري آخرين روش‌ها و دستاوردهاي علمي و تجربي و اطلاعات به روز دنیا

2.     ايجاد انگيزش و ارتقاء سطح مهارت و کارايي کارکنان، از طريق آموزش‌هاي سيستماتيک، برنامه‌ريزي‌شده و مستمر

3.     مشارکت در مقايسات بين آزمايشگاهي و آزمون کفایت تخصصی (PT) بهمنظور ايجاد بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و فرايند‌هاي آزمايشگاه

4.     پيگيري به موقع و مناسب شکايات رسيده از سوي مشتريان

جهت حصول به موارد فوق، آزمايشگاه شرکت آب و فاضلاب شيراز، سيستم مديريت كيفيت خود را بر اساس الزامات استاندارد بين‌المللي  ISO/IEC 17025قرار داده است .

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه آب و پساب:

ردیف

نام آزمایشگاه

نام آزمون

1

شیمی فیزیک

سختی کل، کلسیم ، منیزیم،کلراید،سولفات،فلوراید،سیلیکا،آمونیاک،فسفات،سدیم، پتاسیم، قلیائیت ،کربنات، بی کربنات،هدایت الکتریکی،pH، کلرات،کلریت،برومات،برماید،کلر باقیمانده ،کل جامدات، کل جامدات محلول،کل جامدات معلق، رنگ،دترجنت ، کدورت ،CO2،H2S، DO،TOC ،BOD ، COD

2

باکتریولوژی

T.Col,F.Col،HPC، PA،سودوموناس ،استرپتوکوک ، استافیلاکوک

3

بیولوژی

Protozoa ,Rotifer ,Crustacea ,Nematodes ,Helminth Eggs ,Larve , Cyanophta ,Chlorophyta ,Pyrophyta, Euglenophyta , Bacillariophyta , Chrysophyta , Cryptophyta & …

4

ریزآلاینده معدنی

روی،مس،کادمیوم،سرب،آهن،منگنز،کروم،نیکل،آرسنیک،جیوه، مولیبدن، آلومینیوم، نقره، آنتیموان، کبالت،سلنیوم،وانادیوم،سیانور

5

ریزآلاینده آلی  و سموم

Molinat,Isoproturon,Trifluralin,Chlortoluron,Silvex,Simazin,Atrazine,Heptachlor,Aldrine, Promethrine , Pendimethaline ,Chlordane ,Dieldrine ,DDT , Permetryn ,THMs & …

آنچه ملاحظه می فرمایید خلاصه ای از فعالیت های آزمایشگاه آب و فاضلاب شیراز می باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت انجام آزمون توسط این واحد می توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.

 

تلفکس: 36280005-071

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز، کنترل کیفیت، آزمایش