عملکرد شرکت در سامانه ستاد | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملکرد شرکت در سامانه ستاد

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399

گزارش خريد به تفكيك نوع خريد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت


رديف

خريد

اعتبارات عمراني 94

اعتبارات عمراني 95

اعتبارات عمرانی 96

اعتبارات عمرانی 97

اعتبارات عمرانی 98

1

خريد مستقيم

34,320,000

0

0

0

0

2

خريد استعلامي

3,634,424,387

0

0

5.095.968.000

1.199.109.000

3

خريد مناقصه

22,895,263,440

32.357.789.236

160.738.357.407

130.551.031.371

368.905.097.618

 

کليه خريدهاي انجام شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت از محل اعتبارات طرح عمراني ميباشد كه به تفكيك نوع خريد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت خريداري گرديده است.


گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
سامانه, ستاد, آبفا شیراز, عملکرد