سفر مقام معظم رهبری | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

سفر مقام معظم رهبری

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 18 آذر 1399

مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان فارس درتاريخ 87/02/18

عنوان مصوبه

اعتبار مصوب (ميليون ريال)

محل تامين اعتبار

پيشرفت فيزيکي

احداث مخزن 20 هزار متر مکعبي آب شرب دوکوهک

43818

اعتبارات استاني

100 %

اعتبارات رديف سفرها

حفر و تجهيز 10 حلقه چاه براي تامين آب شرب شهر شيراز

30000

اعتبارات وزارت نيرو

100 %

 

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
شیراز, سفرها, عملکرد, مقام معظم رهبری