ساختمان جدید آزمایشگاه | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

ساختمان جدید آزمایشگاه

آخرین بروز رسانی: شنبه 22 آذر 1399

 این آزمایشگاه با هدف ارتقاء زیر ساخت‌های سلامت و افزایش کیفیت در ابعاد دو هزار و 200 مترمربع در مجاورت اتفاقات مرکزی و مخزن 20 هزار متر مکعبی ابیوردی توسط شرکت راه و پل آسیا در حال ساخت است.

 احداث ساختمان آزمایشگاه آب و فاضلاب از مصوبات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد که به دلیل افزایش تعداد تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی باید شرایط فیزیکی و ساختمانی آزمایشگاه ارتقا یابد. این ساختمان آزمایشگاه آب و فاضلاب در 5 طبقه شامل بخش اداری، آزمایشگاه ها و انبار می باشد.

آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب به عنوان ابزار نظارت داخلي براي اطمينان از سلامت و بهداشت آب آشاميدني و كاركرد صحيح همه بخش هاي فرايند توليد و توزيع آب همچون تصفيه و بهره برداري به شمار مي رود.

پیمانکار:  شرکت راه و پل آسیا

مشاور: دفتر مهندسی 1885

مساحت زیربنا:   2,200 متر مربع

تعداد طبقات:  5

درصد پیشرفت پروژه:   95%گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آزمایشگاه، نوسازی، ساختمان جدید، آبفا،شیراز