تصمیمات مدیریتی | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تصمیمات مدیریتی

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 18 آذر 1399

ردیف

عنوان تصمیم

شرح برنامه

1

بهبود فرایندها

کلیه فرایندهای ارائه خدمات با تاکید بر توسعه الکترونیکی فرایندها مورد بهبود و بازنگری قرار گیرند.

2

حفظ و نگهداری  استاندارد IMS در سازمان

جهت حفظ و نگهداری الزامات استاندارد IMS مطابق با الزامات ویرایش 2015 از حضور مشاور خبره در سازمان استفاده گردد.

3

پیشبرد مدیریت عملکرد

با توجه به تحلیل ارزیابی و نتایج بررسی انجام شده برنامه ریزی و مدیریت عملکرد در قالب طرح تحقیقاتی انجام گیرد.

 

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
مدیریتی, تصمیمات, آبفا شیراز