تصفیه خانه شرق صدرا | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

تصفیه خانه شرق صدرا

آخرین بروز رسانی: شنبه 22 آذر 1399

 فاضلاب شهر صدرا که از طریق تصفیه خانه شماره یک تصفیه می‌شود از مسیر تنگ قره پیری وارد قنات‌های قره پیری و جوادیه می‌شود و برای آشامیدن مناسب نیست و بیشتر مصرف کشاورزی دارد. تمام شهر صدرا شبکه فاضلاب دارد و مقدار جزئی از شبکه فاضلاب سمت غرب است که قسمت عمده فاضلاب صدرا مربوط به بخش شرق بوده و ۹۰ درصد جمعیت شهر صدرا در این منطقه از شهر قرار دارند که از تراکم جمعیت بالایی در این ناحیه برخوردار هستند و پسابی که از سمت شرق صدرا وارد تصفیه خانه شماره یک می‌شود حجم بالایی دارد. به دلیل رشد جمعیت این شهر ، این تصفیه خانه با روش های جدید  در فاصله 2 کیلومتری شرق صدرا و در نزدیکی دانشکده کشاورزی باجگاه در حال ساخت است.

جمعيت تحت پوشش  : 87000 نفر

دبی ورودی به تصفیه خانه : 11500 متر مکعب در شبانه روز
پيمانكار : شرکت زلال ایران
مشاور: شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

درصد پيشرفت  کلی پروژه : 67

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
تصفیه خانه فاضلاب، شرق صدرا، آب و فاضلاب، شیراز