برنامه های آتی در سال 99 | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

برنامه های آتی در سال 99

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 03 آذر 1399

تکمیل 20,000 متر مکعب مخزن و شروع عملیات احداث 20,000 مترمکعب در سال99 به شرح ذیل:

ديف

نام و ظرفيت مخزن

 پيشرفت فيزيكي تا پايان  سال 1398

پيش بيني پيشرفت فيزيكي تا پايان سال 1399

1

احداث مخزن 20,000 مترمكعبي حسين آباد سر تل

31%

50%

رديف

نام و ظرفيت مخزن

پيش بيني مدت ساخت

1

مخزن 10,000 مترمکعبی منصور آباد

یک سال

2

مخزن 10,000 مترمکعبی گلدشت حافظ

یک سال

3

اجرای 5,000 مترمکعب ترمیم مخازن

یک سال

تصفیه خانه فاضلاب در دست ساخت در سال 1399

رديف

نام تصفیه خانه

درصد پيشرفت فيزيكي

ظرفیت
 (هزار متر مکعب در روز)

پيش بيني پيشرفت فيزيكي تا پايان سال 1399

محل تأمین اعتبار

1

تصفيه خانه فاضلاب شماره 2 شيراز

99%

100

100%

عمرانی

2

تصفيه خانه فاضلاب شرق صدرا

67%

11.5

100%

عمرانی

گردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آمار, شیراز, برنامه, آتی