) عملیات بهره برداري ، نگهداري و تعمیرات شیرآلات و شبكه آب (اعم از انشعابات ، شبکه توزیع و خطوط انتقال) و آبرسانی محدوده تحت پوشش و فعالیت امور آب و فاضلاب منطقه سه | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

) عملیات بهره برداري ، نگهداري و تعمیرات شیرآلات و شبكه آب (اعم از انشعابات ، شبکه توزیع و خطوط انتقال) و آبرسانی محدوده تحت پوشش و فعالیت امور آب و فاضلاب منطقه سه

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 02 خرداد 1400

عملیات بهره برداري ، نگهداري و تعمیرات شیرآلات و شبكه آب (اعم از انشعابات ، شبکه توزیع و خطوط انتقال) و آبرسانی محدوده تحت پوشش و فعالیت امور آب و فاضلاب منطقه سه

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانروزنامه منتشر کنندهمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز7986 /215 1400/03/031400/03/031400/03/091400/03/221400/03/23مناقصهروزنامه خبرجاریامور پیمانکاری
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی