خرید 30012 متر لوله پلی اتیلن آبی در سایزهای مختلف | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

خرید 30012 متر لوله پلی اتیلن آبی در سایزهای مختلف

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 27 ارديبهشت 1400

خرید 30012 متر لوله پلی اتیلن آبی در سایزهای مختلف

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت هانوع فراخوانمحل تامین اعتبارحوزه فعالیت فراخوان
شرکت آب و فاضلاب شیراز2000001032000091400/02/271400/02/271400/03/021400/03/171400/03/18مناقصهعمرانیامور خرید کالا
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
0
نویسنده: 
ندا فرجی