اجرای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب باقیمانده شهرک کشن | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

اجرای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب باقیمانده شهرک کشن

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 08 ارديبهشت 1400

اجرای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب باقیمانده شهرک کشن

شرکت برگزار کنندهشماره مناقصه/مزایدهتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ درج اولین آگهیتاریخ نهایی اخذ اسنادمهلت نهایی تحویل پیشنهاداتتاریخ باز گشایی پاکت ها
شرکت آب و فاضلاب شیراز215/528651400/02/081400/02/081400/02/151400/03/011400/03/02
فایل های آگهی
تصویر فراخوان: 
عکس آبفا شیراز
برآورد اوليه: 
34215653975
نویسنده: 
ندا فرجی